INSCHRIJVEN

Marble Surface

 Schrijf je in voor een van       onze cursussen...

                   

Hoe wij te werk gaan

U gaat zich nu inschrijven voor de door u gekozen cursus. Zorg er dan voor dat u de gegevens van u bij de hand heeft. Lukt het niet om u op deze manier in te schrijven dan kunt u ons bellen of mailen. U vindt onze gegevens bij contact. Indien de cursist niet degene is die betaalt, tekent de betaler het aanmeldingsformulier eveneens en ontvangt ook hij een bevestiging van inschrijving. Taaltopper B.V. schrijft cursisten in op basis van de datum van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt, wordt de inschrijving aan de wachtlijst toegevoegd voor een volgend cursustraject. Ook dit gebeurt aan de hand van de datum van binnenkomst. De cursist ontvangt hiervan schriftelijk bericht. De cursist en de betaler verklaren zich door het invullen, ondertekenen en opsturen van het aanmeldingsformulier akkoord met de cursusvoorwaarden en de opzet en uitvoering van de 

betreffende cursus.

Betaling

Het cursusgeld dient vóór aanvang van de betreffende cursus overgemaakt te worden aan Taaltopper B.V. Hiertoe ontvangt de betaler een factuur. Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de cursus ontzegd worden. Wanneer de vordering van het cursusgeld ter incasso wordt uitbesteed, komen alle (zowel in als buiten rechte) gemaakte kosten voor rekening van de betaler. In alle gevallen geldt dat als de betaler anders dan de cursist de betalingsverplichting niet nakomt of niet bereid meer is deze te voldoen, de betalingsverplichtiging overgaat op de

cursist.

Annulering

Een cursus gaat van start indien zich voldoende cursisten hebben aangemeld. Taaltopper B.V. behoudt zich het recht voor de cursus niet van start te laten gaan bij onvoldoende belangstelling of om andere redenen (bijvoorbeeld overmacht). In geval van annulering van een cursus door Taaltopper B.V. worden ingeschreven cursisten hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Aan de betaler worden reeds overgemaakte cursusgelden gerestitueerd. Annulering van deelname aan een cursus kan alleen schriftelijk en alleen door de betaler. Van de cursus wordt geannuleerd, brengt Taaltopper B.V. 50% van het cursusgeld in rekening. Dit moet 2 weken maximaal voor aanvang cursus geannuleerd te worden. Annulering binnen één week voor aanvang van de cursus betekent dat Taaltopper B.V. 100% van het cursusgeld in rekening brengt. Indien tegelijkertijd met de annulering een vervangende cursist wordt aangemeld, zijn daar geen kosten aan verbonden.

 

​Verstrekking diploma / certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een waardepapier indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Bij cursussen die afgesloten worden met een examen dient men het examen/de examens met een voldoende te hebben afgerond. Per cursus kunnen afwijkende inhoudelijke voorwaarden gelden.

Klachten

Voor klachten kunt u per email of schriftelijk wenden tot de directie van Taaltopper B.V. Uw klacht wordt hierna in behandeling genomen. U vindt onze gegevens bij contact.

 

Verdere bepalingen

Cursisten worden soms in de gelegenheid gesteld met materiaal en materieel van hoge kwaliteit te werken. De cursist verplicht zich op een correcte wijze met de ter beschikking gestelde zaken om te gaan. Indien door toedoen van de cursist materialen zoek raken of worden beschadigd, zal de schade bij de cursist in rekening worden gebracht. Het is niet toegestaan zich zonder toestemming van de cursusleiding materiaal of materieel toe te eigenen. De cursusleiding is gerechtigd te controleren of de cursist deze restrictie nakomt. Bij diefstal zal daarvan aangifte worden gedaan. Hoewel Taaltopper B.V. de informatie met uiterste zorgvuldigheid samenstelt, staat Taaltopper B.V. niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin opgenomen informatie.

 Geïnteresseerd in een van onze  cursussen? Schrijf je hieronder in...

                   

TAALTOPPER B.V.

Samen naar een betere toekomst...

Selecteer u cursus

CONTACT ONS!

Heeft u vragen over uw inburgeringstraject of over het leren van de Nederlandse taal? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het contactformulier, via e-mail of via de telefoon. Wij helpen u graag verder.

 

Via de Chat

Via de Email

Via de telefoon

Tel: +31 641 971 906